Generolas

RYTO DIEVAS liepė man eiti į kalėjimą vietoj bažnyčios ...